Het drukke punt

In het gedeelte van Gouda, de stad waar ik woon, ligt een kruispunt vlak voor mijn oude basisschool. Ik kan me dit kruispunt nog goed herinneren. Aan de ene kant van het kruispunt is een plein. Aan dit plein zit een klein snoepwinkeltje. Bij dit snoepwinkeltje kon je in mijn kindertijd voor 50 cent een zakje snoep laten vullen. Vaak ging ik uit school langs dit winkeltje, maar ook vaak genoeg vanuit huis. De vrouw die hier achter de balie werkte was heel vriendelijk. Je kon echt merken dat het haar passie was om haar winkeltje te runnen. Aan de andere kant van het kruispunt stond een kerk. Dit was de oude jozefskerk. Voordat ik naar de basisschool ging was het nog een normale kerk. Tijdens mijn schooljaren is de kerk verbouwd naar een zorgcentrum. Het was het mooiste zorgcentrum dat ik ken. Mijn opa is vaak ziek, dus ik kwam er vaak. Het mooiste vond ik de ingang aan de achterzijde. Hier was, gecontroleerd, een gat geslagen in de achterkant en hier een glazen pui in gezet. Dit leek net alsof het gebouw beschadigd was en op een moderne manier was gerestaureerd.

Ongeluk

Deze uitvoerige beschrijving van het kruispunt is niet voor niets. Door de vele kinderen die van school naar het snoepwinkeltje rende, en de ouderen die overstaken om naar het zorgcentrum te gaan was het een heel druk kruispunt. Hier kwamen de auto’s van ouders die hun kinderen ophaalde van school nog eens bij. Ook was de supermarkt vlakbij en was het één van de ‘uitritten’ van de wijk. Het kruispunt was gelijkwaardig, en had geen stoplichten. Alle deze drukte en missende begeleiding zorgde voor veel ongelukken. Ik weet nog goed dat mijn moeder om deze rede via Binck een cursus verkeersregelaar vond en ging volgen. Zij was bang dat mijn broer of ik de dupe zouden worden van de chaos die het kruispunt was.

In het midden

Na een aantal weken cursus was mijn moeder klaar voor haar verantwoordelijkheid. Mijn vader was de grootverdiener. Mijn moeder zorgde voor het huishouden. Mijn broer zat in groep 7, en kon onderhand wel op mij letten. Hierdoor had mijn moeder tijd genoeg om tijdens drukke momenten, zoals het einde van de schooldag, in het midden van het kruispunt te staan en het verkeer te regelen. De automobilisten die hier reden waardeerde dit ook zeer, omdat ook hun kinderen over dit kruispunt snelde. Door de locatie bij de basisschool kregen kinderen, en ouderen voor het zorgcentrum, voorrang op het andere verkeer.

Geef een reactie